Yorumlama

  • Demo Image

Bu aşamada, pedagojik dokümantasyon sürecini planlama aşamasında belirlenen amaçlara yönelik topladığımız verileri yorumlarız.

Bu aşamada;

  • süreç içerisinde derlenen gözlem kayıtları düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli,

  • çekilen fotoğraflar etiketlenmeli,

  • fotoğraflarla ilgili notlar tutulmalı,

  • ses ve görüntü kayıtları çözümlenmeli,

  • çocukların ortaya koyduğu ürünler analiz edilmeli,

  • toplanan kanıtlar arasında bağlantılar kurulmalı,

  • toplanan kanıtların gelişimsel açıdan ne ifade ettiği çözümlenmeli ve

  • toplanan kanıtlardan eğitim-öğretim uygulamalarına yönelik çıkarımlar yapılmalıdır.

Ek olarak, bu aşamada çocukların aileleri ve diğer öğretmenleri de sürece dâhil ederiz. Elde edilen verilerin ne ifade edebileceği konusunda onların da düşüncelerini almak bu verileri yorumlamaya zenginlik katarak, bizlere çocukların gelişim ve öğrenmelerine dair yorumlamada farklı bir bakış açısı sağlar.

Elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için bu verilerin tutarlı, güvenilir, adil ve uygulanabilir olmasına özen gösteririz. Verilerin tutarlılığının farklı kanıtlarla yorumlama sırasında; veride betimlenen durum ve davranışın, sebep ve sonuçlarla detaylandırılmasına; bu durum ve davranışın o ana özgü olup olmadığının not edilmesine dikkat ederiz. Yorumlarımız; onları çocukların yaşamları ile ilişkilendirdiğimizde anlam kazanacaktır. Son olarak, yorumları eyleme dönüştürerek gelişim ve öğrenmeyi destekleyici önerilerle birlikte sunarız.

Yorumlamalar tamamlandıktan sonra, gözlemlerden elde ettiğimiz veriler ve yorumlarımız derlenerek dokümantasyonun paydaşları olan çocuklar ve ailelerle paylaşılmak üzere dokümantasyon panellerine, bültenlere ve portfolyolara aktarabiliriz. Aktarımlar yapıldıktan sonra paylaşım aşamasına geçebiliriz.

Video - Yorumlama

Yorumlama Aşaması

Yorumlama Aşaması