Yayınlar

Makaleler

Yılmaz, A., Şahin, F., Buldu, M. ve diğerleri. (2020). An Examination of Turkish early childhood teachers’ challenges in implementing pedagogical documentationEarly Childhood Education Journal, (), 1-13

Buldu, M., Şahin, F, & Yılmaz, A. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve öğrenmelerinin desteklenmesinde pedagojik dokümantasyonun katkısının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 17(3), 1444-1462.

Sunumlar

Yılmaz, A., Şahin, F., Aras, S. ve Ülker-Erdem, A. (18-21 Ekim, 2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının pedagojik dokümantasyona yönelik görüşlerinin incelenmesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Ankara, Türkiye.

Aras, S., Şahin, F., Yılmaz, A. ve Ülker-Erdem, A. (18-21 Ekim, 2017). Pedagojik dokümantasyon: okul-aile işbirliği için nasıl fırsat sağlar? 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Ankara, Türkiye.

Buldu, M., Şahin, F., Yılmaz, A., Ezmeci, F., Somer, B. ve Aydos, E. H. (30 Mayıs-2 Haziran, 2016). An Exploration of challenges faced by Turkish early childhood teachers in using pedagogical documentation. 18th International AMSE-AMCE-WEAR Conference, Eskişehir, Türkiye.

Yılmaz, A., Şahin, F. ve Buldu, M. (18-21 Mayıs, 2016). Capturing learning through pedagogical documentation: an examination of Turkish early childhood teachers’ assessment practices. 12th International Qualitative Inquiry Conference, Urbana,Champaign, IL, USA.

Yılmaz, A., Şahin, F., Buldu, M., Ulker-Erdem, A., Buldu, E. ve Ünal, H.B. (2015, Eylül). Using documentation as a teaching tool in Turkish early childhood programs. 25th EECERA Annual Conference , Barcelona, İspanya.

Şahin F., Yılmaz, A., Buldu, M., Aras, S., Buldu, M. ve Akgul, E. (2015, Eylül). Video based professional development to cultivate early childhood teachers’ practices on pedagogical documentation. 25th EECERA Annual Conference , Barcelona, İspanya.

Buldu, M., Şahin F. ve  Yılmaz, A. (2015, Eylül). Okul öncesi eğitimde pedagojik dokümantasyon kullanımı: çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerine katkısının incelenmesi. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.

Tezler

Aras, S. (2017). Pedagogical documentation practices and young children’s self-regulation and metacognition. (Yayınlanmamış doktora tezi). Middle East Technical University. Ankara.

Buldu, E. (2018). Changes in teachers’ practices of building democratic values in preschool settings through pedagogical documentation. (Yayınlanmamış doktora tezi). Middle East Technical University. Ankara.

Güneş, G. (2018). Erken çocukluk eğitiminde pedagojik dokümantasyonun aile katılımına katkısının incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.