Veri Toplama

  • Demo Image

Veri toplama aşamasında, gelişim ve öğrenmenin hem bireysel hem de grup olarak nasıl ve ne derecede gerçekleştiğine dair kanıtlar toplarız. Veri toplarken farklı kayıt araçları kullanmamız gelişim ve öğrenme ile ilgili toplanan bilgiler açısından zenginlik katacaktır. Veri toplamada ve toplanan bu veriyi kayıt altına almada;

  • Betimsel kayıtlar: karalama, anekdot, öyküsel notlar, zaman örneklemleri, olay örneklemleri, çizim/resim/fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları

  • Sayımsal kayıtlar: kontrol listeleri, sıklık sayımları, katılım grafikleri

  • Derecelendirme kayıtları: derecelendirme ölçekleri, dereceli puanlama anahtarları (rubrikler)

  • Portfolyolar, paneller, bültenler, web sayfaları

gibi gözlem kayıt yöntemleri ve araçlarını kullanabiliriz.

Bu araçlarla tutulan kayıtlarda, yaptığımız çözümlemelerde, çocuklar tarafından ortaya konan ürünlerde, tarih, saat, yer gibi ek bilgileri eklememiz sonraki aşamalarda bize yarar sağlayacaktır.

Yıl içerisinde topladığımız verilerin çokluğu, sınıfımızdaki çocuk sayısı ve etkileşimlerin fazlalığı da dikkate alındığında, dokümantasyonun bir sonraki aşaması olan yorumlama aşamasında çok zaman harcamamıza neden olacağından topladığımız verilerin çocukların gelişim ve öğrenmesini yansıtan/temsil eden veriler olmasına dikkat etmemiz gerekir.

Verilerimizi toplayıp, organize bir şekilde derledikten sonra yorumlama aşamasına geçebiliriz.

Video - Veri Toplama

"Öğretmen çocukla gerçekleştirdiği diyaloğu kaydediyor."

Betimsel Kayıt

Kayıt İşlemi