Toplum

Pedagojik dokümantasyon çocukların gelişim ve öğrenmelerinin desteklenmesi açısından okul, aile ve topluma birlikte çalışma fırsatları sunar. Aile ve geniş anlamda toplumun okulda gerçekleşen öğrenme ve öğretim süreçlerine katılması, çocukların içinde yetiştiği toplumun kültürünü, değerlerini, alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini öğrenmesini, dolayısıyla da çocuklara zengin bir öğrenme ortamı sunulmasını sağlamaktadır.[1]