Psikososyal Çevre

  • Demo Image

Öğrenme ortamlarının bir başka öğesi de psikososyal çevredir. Bu bağlamda; pedagojik dokümantasyon uygulamalarında etkileşimlerin yeri büyüktür. Öğrenme ortamlarının çocuk, öğretmen, okul ve aile ilişkisinde; sevgiyi, ilgiyi ve karşılıklı saygıyı sağlaması önemlidir. Bu yüzden çocuklara aileleri, akranları, okul personeli tarafından saygı duyulduğunu, sevildiğini ve değer verildiğini hissettirebilen bir ortam oluştururuz. Bunun yanı sıra, çocukları birbirleriyle diyalog kurmaya; eleştirmeye, karşılaştırma yapmaya, müzakere etmeye, hipotezler kurmaya ve problemler çözmeye teşvik eden grup çalışmalarına yer veririz. Bu tür etkileşimler çocuklarda bir gruba ait olabilme ve yegâne kişiliklerinin farkına varma duygularını geliştirir.

Olumlu Psikososyal Ortam