Proje Hakkında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen 113K560 numaralı projemizin temel amacı bir öğrenme, öğretme ve değerlendirme yöntemi ve aracı olan pedagojik dokümantasyonun Türkiye’deki okulöncesi öğrenme ortamlarında öğrenme-öğretme süreçlerine katkısını öğretmen ve aile perspektifinden incelemektir.

Ayrıca, bu proje ile pedagojik dokümantasyonun Türkiye’de okul öncesi öğrenme ortamlarında uygulanmasından elde edilen veriler aracılığıyla pedagojik dokümantasyonun Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla Web tabanlı bir eğitim ve yaygınlaştırma modülü geliştirilmesi ve bu modülün etkililiğinin öğretmen perspektifinden incelenmesi amaçlanmaktadır