Portfolyo

 • Demo Image

Portfolyo çocuğun kişisel başarılarını, ilgi ve yeteneklerini, çaba ve ilerlemelerini çoklu ve çeşitli araçlar kullanarak oluşturduğumuz bir dokümantasyon aracıdır. Portfolyo çocuğun gelişim özelliklerini ve gösterdiği gelişimsel değişimleri, ne derecede ve nasıl öğrendiğini; nasıl düşündüğünü, sorguladığını, analiz ettiğini, ürettiğini yansıtan öğrenme ortamından toplanmış kanıtları ve öğretmenin çocuğun gelişim ve öğrenmesiyle ilgili yorumlarını içerir. Bir diğer deyişle, portfolyo çocuğun gelişim ve öğrenme sürecinin hem kendisi, hem öğretmenleri hem de ailesi için bütüncül bir bakış açısıyla sergilenmesini sağlar.

Portfolyo içeriği;

 • Çocuk profili

 • İçindekiler

 • Portfolyonun amacı/odağı, kapsadığı tarih aralığı

 • Portfolyo kayıt formu

 • Öğrenme ve gelişimi yansıtan ve çocuklar tarafından hazırlanmış ürünler (asıllları veya fotoğrafları)

 • Etkileşimi/diyalogları yansıtan fotoğraf ve betimsel kayıtlar

 • Öğrenme ortamından fotoğraflar

 • Öğretmen tarafından doldurulmuş gelişim ve öğrenme değerlendirme formları

 • Öğretmen tarafından derlenmiş ve çocuğun gelişim ve öğrenmesini yansıtan analiz

 • Çocuğun kendi otoportresi

 • Aile görüşleri

 • Gelişim ve öğrenmenin genel değerlendirmesi

 • Aileye ve çocuğun bir sonraki öğretmenine sunulacak öneriler

Portfolyo içeriğini sınıf içi etkinlikleri, çocukların gelişimsel ve öğrenme performanslarını yansıtacak şekilde hazırlarız. Çocuklarla paylaşım saatleridüzenleyerek onları da içeriğe yönelik karar verme sürecine dahil ederiz ve kendilerini başarılı hissettikleri çalışmalarını seçmelerini isteyerek öz-değerlendirme fırsatı sağlamış oluruz. Aynı zamanda çocuğun gelişim ve öğrenmesini destekleyecek yeni etkinlikler için rehber olacak nitelikte organize ederiz.

Portfolyonun temel içeriği tüm gelişim ve öğrenme alanlarına yönelik sınıf içi uygulamaları yansıtacak ürünlerden oluşurken; bireyselleştirilmiş içerik çocuğun ilgi ve deneyimlerini yansıtan, çocuğa özgü ürünlerden oluşur. Portfolyoda yer alacak kalemler çocuğun yaşı ve gelişim seviyesi, müfredat içeriği, portfolyonun kimlerle paylaşılacağına göre değişiklik gösterebilir.

Portfolyo ile;

 • Çocukların kendi çalışmalarını değerlendirmeleri için fırsat sunarız.

 • Çocukların bireysel olarak gelişim ve öğrenmelerini kayıt altına alırız.

 • Ailelere çocuklarının başarıları ile ilgili somut ve geniş kanıtlar sunarız.

 • Çocuğun genel olarak performansını değerlendirme fırsatı buluruz.

Portfolyo aracılığı ile oluşturulan paylaşımlar sırasında; aile ve öğretmen çocuğun gelişimine dair soyut tartışmalar yürütmek yerine; çocuk ürünlerine dair somut örnekleri inceleyerek bunlar üzerinde tartışma fırsatı bulurlar. Ailelerin de katılacağı portfolyo paylaşım günleri ile çocukların etkinliklerini, deneyimlerini aileleriyle paylaşmalarına fırsat sağlamış oluruz.

Dokümantasyon araçlarından bir diğeri de bültenlerdir.

Video - Portfolyo Paylaşım

Çocuklar ve Portfolyoları

Portfolyo Örneği

Portfolyo Örneği

Portfolyo Örneği