Planlama

  • Demo Image

Pedagojik dokümantasyon uygulamaya karar verdiğimizde ilk olarak dokümantasyon için gerekli hazırlıkları yaparak süreci planlamalıyız.

Bu aşamada,

  • Gelişim ve öğrenmenin nasıl ve ne derecede gerçekleştirileceğinin tespitine yönelik çıktıları belirleriz.

  • Dokümantasyonun hedef kitlesi ve türünü belirleriz.

  • Dokümantasyonun amacını ve odağını belirleriz.

  • Dokümantasyon için gerekli donanım ve ekipmanları hazırlarız.

  • Dokümantasyon için veri toplama sürecinde hangi kayıt araçlarının kullanılacağını, verilerin nasıl belgeleneceğini ve saklanacağını belirleriz.

  • Çocukları dokümantasyon sürecine hazırlarız.

Dokümantasyon için hazırlıklarımızı tamamladığımızda sürekli ve sistematik olarak gözlemlere başlayabiliriz.

Videolar- Planlama

Planlama Toplantısı