Paylaşım

  • Demo Image

Paylaşım aşamasında, yorumlama aşamasında dokümantasyon sürecine dâhil olan paydaşların(çocuk, aile, diğer öğretmenlerin) yorumlarını alır ve onlara dönüt sağlarız. Paylaşımlar, günü veya haftayı tamamlarken gerçekleştirilebileceği gibi tamamladığımız bir proje çalışmasından, üniteden veya tema çalışmasından sonra da gerçekleştirilebilir. Paylaşımları yaparken tuttuğumuz kayıtları, çocukların ortaya koyduğu ürünleri, bir diğer deyişle gelişim ve öğrenme kanıtlarını çocuklara ve diğer paydaşlara görünür kılmamız gerekmektedir. Bunu da panel, bülten ve portfolyolar aracılığıyla yapabiliriz.

Çocuklarla gerçekleştirdiğimiz paylaşım saatlerinde çocukların gün veya hafta içinde yaşadıkları deneyimleri ve ortaya koydukları ürünleri paylaşıp bunlarla ilgili yorum yapmalarına, ilgilerini çeken her konuda duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmalarına fırsat sunarız. Bu paylaşım sırasında, çocuklar gün veya hafta içinde öğrendikleri bilgi ve becerileri tekrar hatırlamış, geçmiş deneyimlerini tekrar gözden geçirme fırsatı yakalamış olurlar. Böylece, çocuklar kendi gelişim ve öğrenmelerini değerlendirmiş (öz-değerlendirme), arkadaşları tarafından değerlendirilmiş (akran değerlendirmesi) ve arkadaşlarına dönüt sağlamış olurlar. Burada her çocuğun paylaşım sürecine katılım sağlamasına dikkat ederiz.

Öğrenme ortamında çocuklar arasında oluşturduğumuz sağlıklı bir tartışma ortamı ile; çocuklar anlamadıkları veya pekiştirmeye ihtiyaç duydukları bir konu ile ilgili olarak arkadaşlarına veya bizlere soru sorabilirler. Çocuklar arasında gerçekleşen bu paylaşımları, sınıf şövalesi veya duvar paneli kullanarak gerçekleştirebiliriz.

Öğretmenler olarak bizler de paylaşım aşamasında paydaş olarak yer alabiliriz. Kendi sınıfımızda gerçekleşen gelişim ve öğrenmeyi görünür kılıp okulumuzdaki diğer meslektaşlarımızla paylaşabiliriz. Bu paylaşımlar sırasında;

  • diğer öğretmenlerin uygulamaları—öğretim teknikleri, değerlendirme yöntemleri, öğrenme ortamı tasarımları ve aile katılım/etkileşim/iletişim yöntemleri—hakkında bilgi alır,

  • çocukların deneyimlerini diğer öğretmenlere aktarır,

  • çocuklarda oluşan kavram yanılgılarını, onların anlama biçim ve süreçlerini, geliştirdiği hipotezleri tartışabilir,

  • çocukların sordukları sorulara yanıtlar arayabilir, ve onların sorulara verdiği yanıtları yorumlayabiliriz.

Paylaşım süreci ile çocuklara öğrenme farkındalığı kazandırır, çocuklar arasında ortak anlayış geliştirilmesine yardımcı olur, çocuklara kendilerini grup önünde ifade edebilme imkânı tanır, dinleme becerisi kazandırır, onlara etraflarında gelişen olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşabilme olanağı sunarız.

Paylaşım sürecinin bir diğer paydaşı da ailedir. Aileler hazırladığımız portfolyo, duvar paneli, sınıf bülteni, sınıf/okul web sayfası aracılığıyla çocuklarının gelişim ve öğrenmeleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu paylaşım araçlarıyla; aileler çocuklarının sınıflarında olup bitenleri, çocukların neler öğrendiğini, ne tür etkinliklerle çocuklarının desteklendiğini ve bizlerin öğretim yaklaşımlarımızı da öğrenebilirler. Bu bilgiler, ailelere çocuklarını evde desteklemek adına da rehber vazifesi görebilir. Paylaşımlar sırasında ailelerin görüşlerine başvurarak, onlardan da bilgi alabiliriz.

Çocuklarla, ailelerle ve diğer öğretmenlerle gerçekleştirdiğimiz paylaşımlar sonrasında aldığımız dönütler çerçevesinde çocukların gelişim ve öğrenmeleriyle ilgili ve kendi öğretim sürecimizle ilgili karar verme sürecine geçebiliriz. 

Video - Paylaşım

Çocuklarla Paylaşım"

Ailelerle Paylaşım"

"Öğretmenlerle Paylaşım"