Panel

 • Demo Image

Paneller, çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini görünür kılan, öğrenme ortamındaki etkileşimi arttıran dokümantasyon araçlarından biridir. Paneller belirlediğimiz amaca göre; günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yılsonu şeklinde hazırlanabilir. Günlük bir paylaşım yapmayı planlıyorsak genelde portatif olarak kullanılabilen şövaleler tercih edebiliriz.

Dokümantasyon paneli hazırlamanın ilk aşamasında planlama yaparız. Panelin amacını ve odağını belirledikten sonra gerekli donanım ve araçları hazırlar ve ikinci aşama olan gözlem sürecine geçeriz.

Gözlem sürecinde topladığımız verilerle paneller hazırlarız.

Panel hazırlığında tercih ettiğimiz kayıtlar genelde fotoğraflardan, betimlediğimiz etkileşimlerden ve çocukların ortaya koyduğu ürünlerden oluşur.

Gözlemler sırasında; çocukların öğrenme deneyimleri, sosyal etkileşimleri ve ortaya koydukları ürünler kaydederiz.

 • Kullandığımız gözlem kayıt araçlarında temel olarak gözlemlediğimiz davranışla birlikte; gözlemlenen çocukların isimleri, gözlem mekânı ve zamanının yer almasına dikkat ederiz.

 • Gözlem sırasında çektiğimiz fotoğrafların bir amaç doğrultusunda olması ve fotoğrafı çekilen çocukların gelişim ve öğrenmesini yansıtacak ögeler içermesine özen gösteririz. Örneğin, ince motor becerilerindeki gelişime yönelik panel hazırlamak istiyorsak; çocukların düğmelerini iliklediği, makasla şekil kestiği spesifik anlara odaklanarak çektiği fotoğrafları panelimizde kullanabiliriz.

 • Gözlemler sırasında öğrenme ortamındaki etkileşimleri, diyalogları dikkatlice takip ederiz ve çocuklara yönelik etkin dinleme gerçekleştiririz.

 • Gözlemler sırasında hem gelişim ve öğrenme süreçlerine hem de çıktılarına odaklanırız. Özellikle de problem çözme, soru sorma, paylaşımda bulunma, sorumluluk alma gibi becerileri kaydedebiliriz.

Sistematik olarak gözlemlediğimiz gelişim ve öğrenme süreçlerini, farklı gözlem kayıt araçlarıyla betimsel, sayısal ve derecelendirme şeklinde kaydederiz. Süreç içerisinde derlediğimiz bu gözlem kayıtlarını düzenli aralıklarla gözden geçirerek panellerde paylaşıma hazır hale getiririz. Panel hazırlığı için çektiğimiz fotoğrafları etiketler ve fotoğraflarla ilgili notlar tutarız. Süreç içerisinde ses ve görüntü kaydı aldıysak, elde ettiğimiz kayıtları çözümleriz.  Gözlem formları ile topladığımız verileri sentezler ve son olarak, çocukların ortaya koyduğu ürünleri analiz ederiz. Topladığımız öğrenme kanıtları arasında bağlantılar kurar, bu kanıtların gelişimsel açıdan ne ifade ettiğini çözümler, topladığımız kanıtlardan eğitim-öğretim uygulamalarına yönelik çıkarımlar yaparız. Panelin amacına bağlı olarak yeterli miktarda veri toplandığımızda panel hazırlama sürecine geçeriz.

Panel hazırlamada görsellik önem arz ettiği için mümkün olduğunca zengin görseller panele yerleştirmek üzere derleriz.

Panelin üç temel öğesi başlık, içerik ve formattır.

Panel hazırlığı ve görünür hale getirilmesinin ardından  paylaşım aşamasına geçeriz. Panelde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, paneli çocukların ve ailelerin paylaşımına sunarız. İhtiyaç duyduğumuz taktirde; çocuk ve ailelerle paylaşım yapmadan önce, paylaşım sırasında veya sonrasında, okuldaki diğer meslektaşlarımızdan da dönütler alabiliriz[1].

Paylaşım Sürecinde; 

 • Çocukların herbirine ürünlerini paylaşmaları için yeterli zaman sunmamız önemlidir.

 • Çocuklara birbirlerine soru sorma imkanı tanırız.

 • Paylaşımlar sırasında çocukların fikir alışverişinde bulunmalarına fırsat tanırız.

 • Çocukların paylaşım sırasındaki yorumlarını ve analizlerini not eder ve daha sonraki etkinlikleri planlarken bu notlardan yararlanırız.

 • Bu paylaşım süreçlerini de dokümante ederek, panel ve okul bültenleri gibi diğer dokümantasyon araçlarına ekleriz. 

 • Eğer günlük bir paylaşım yapmayı planlıyorsak portatif şövaleden yararlanabiliriz. Gün/hafta içinde yaptığımız çalışmaları, çocukları şövale önünde bir araya getirerek ve her bir çocuğa çalışmaları ve ürünleri hakkında paylaşım şansı vererek paylaşımda bulunabiliriz.

Video - Panel Hazırlama

Mobil Panel

Duvar Paneli

3 Boyutlu Panel

Mobil Panel

Duvar Paneli

Mobil Panel