Karar Verme

  • Demo Image

Bu aşamada, derlediğimiz veriler ışığında, ailelerle ve diğer öğretmenlerle gerçekleştirdiğimiz paylaşımlar sonrasında aldığımız dönütler çerçevesinde çocukların gelişim ve öğrenmeleriyle ilgili ve kendi öğretim sürecimizle ilgili karar alırız.

Dokümantasyon sürecinin bu aşamasında çocukların gelişim ve öğrenme durumları, bir önceki değerlendirmeden bu yana ne kadar ilerledikleri, öğrenilenler üzerinden öğretimi yeniden planlama ihtiyacı olup olmadığı, yeni bilgi veya beceriler üzerinden planlama yapılıp yapılmayacağı gibi kararlar alabiliriz. Alınan kararlar neticesinde çocuklara ve ailelere rehberlik ederiz.

Pedagojik dokümantasyon süreci, süreç içerisinde edinilen bilgiler ve son aşamada alınan kararlar doğrultusunda gelişim, öğrenme ve öğretime dayalı kanıtlar yoluyla belirlenen yeni odak ve amaçlar doğrultusunda yinelenir. Eğer eğitim yılının sonuna gelinmiş ise çocukların okul hazır bulunuşluğunu da değerlendirebiliriz.

Video - Karar Verme

"Öğretmenler karar verme sürecinde"