Değerlendirme Süreçleri

 

 

 

Okulöncesi eğitimde değerlendirme süreçleri; çocukların gelişim ve öğrenmeleri hakkında bilgi toplama, toplanan bilgiyi kaydetme, analiz etme, analiz edilen bilgiyi yorumlama ve yorumlanan bilgi çerçevesinde çocukların gelişim ve öğrenmeleriyle ilgili bir karar verme işlemlerini kapsar.