Çocuk

Okulöncesi eğitimde çocukların bütüncül gelişimine destek verecek uyarıcıların olduğu zengin öğrenme ortamları ve donanımlı yetişkinlerin var olması önemlidir. Her çocuk belirli bir gelişim ve öğrenme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi, üst düzeylere taşınabilmesi ve geliştirilmesi, çocuklara sunulan sosyal etkileşim fırsatlarıyla yakından ilgilidir. Her çocuğun birbirinden farklı bireyler olduğunu akılda tutarak her birinde var olan potansiyele saygı göstermek ve bu potansiyeli etkileşimin yoğun olduğu öğrenme ortamlarıyla desteklemek gerekmektedir [1][4][10].

Sosyal etkileşimin yanında öğrenme ortamlarını farklı materyallerle zenginleştirmek de önemlidir. Pedagojik dokümantasyon uygulamalarında çocuklar kendilerini istedikleri sembolik araçları (resim ve müzik aletleri, dramatik oyun malzemeleri, teknolojik aletler, kitaplar, muhtelif oyuncaklar, yap-boz ve bulmacalar, bloklar, vs) kullanarak ifade edebilen, araştıran, fikir üreten ve fikirlerini test eden bireylerdir. Bu ürün ve etkileşimler çocuklar tarafından öğrenme ortamında paylaşılmaktadır. Paylaşım süreci çocukların sembolik düşünme ve iletişim becerileri ile yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamaktadır[7][8][9][5].

Pedagojik dokümantasyon ile gerçekleşen bu fikir ve ürün paylaşımı, çocukları daha fazla katılıma teşvik eder, özgüvenini ve öğrenme farkındalıklarını arttırır[3[2], beğenilme ve onaylanma ihtiyaçlarını karşılar[6].