Bülten

 • Demo Image

Çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini görünür kılmak için kullandığımız bir diğer dokümantasyon aracı da bültenlerdir. Bültenleri kendi başımıza hazırlayabileceğimiz gibi okulumuzdaki diğer öğretmenlerle birlikte de hazırlayabiliriz. Kendi başımıza hazırladığımız bültenler genelde sınıf bültenleri, diğer öğretmenlerle birlikte hazırladığımız bültenler ise okul bültenleri olarak adlandırılıp ailelerle paylaşılabilir. Sınıf ya da okul bülteni hazırlarken, bültenlerimizin içeriğinde şu bilgilere yer verebiliriz: 

 • Bülten başlığı

 • Giriş

 • Amaç

 • Çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini yansıtan bilgi ve öğrenme ortamlarımızdan fotoğraflarla zenginleştirilmiş örnekler

 • Ailelere yönelik çocukları evde destekleyici öneriler

 • Ailelerin yararlanabileceği kaynak önerileri

 • Okulöncesi eğitim haberleri

 • Duyurular

 • Öğretmen iletişim bilgileri

 • Farklı konularda öğretmen tarafından yazılmış yazılar

 • Bir sonraki haftaya/aya yönelik planlar.

Bültenleri Microsoft Word ve Publisher yazılımları ile hazırlayabiliriz. Elektronik olarak hazırlanmış ve okul web sayfalarında yayınlanmış bülten örnekleri de mevcuttur.

Bir bülten hazırlarken şu noktalara dikkat etmemizde yarar vardır: 

 • Bültenin hazırlandığı hafta ve/veya ay içerisinde gerçekleşen öğrenme deneyimlerini içermesine dikkat ederiz.

 • Bültende her çocuğa ait bilgilere yer vermemiz önemlidir.

 • Kullanılan dil ve formatın ailelerin düzeyine uygun olmasına dikkat ederiz.

 • Bültenin eğitici ve bilgilendirici olmasına dikkat ederiz.

 • Bülteni eğitim felsefelerimizi ve uygulamalarımızı yansıtacak şekilde hazırlarız.

 • Bülteni çocukların fotoğrafları, ifadeleri, ortaya koydukları ürünlerin fotoğrafları, aile katılım günlerinden fotoğraflar, alan gezilerinden fotoğraflar, okulumuzu ziyaret eden misafirleri ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri betimleyen bilgi ve fotoğraflara kendi yorumlarımızı da ekleyerek zenginleştirebiliriz.

Aylık Bülten

Aylık Bülten