Aile

Aile ve geniş anlamda toplumun okulda gerçekleşen öğrenme ve öğretim süreçlerine katılması, çocukların içinde yetiştiği toplumun kültürünü, değerlerini, alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini öğrenmesini, dolayısıyla da çocuklara zengin bir öğrenme ortamı sunulmasını sağlamaktadır[3].

Süreçte gerçekleştirilen işbirliği okul ile aile arasındaki bağın güçlenmesini sağlamaktadır. Aile ve okul ortamlarında gerçekleşen öğrenmeler ve ortaya çıkan ilgiler karşılıklı olarak aile ortamından okula ve okuldan aile ortamına taşınabilmektedir. Pedagojik dokümantasyon aracılığıyla dokümante edilen öğrenme süreçleri, ailelerin çocukların okuldaki öğrenme deneyimlerinin farkına varmalarını sağlar. Aileler, bu farkındalık sayesinde çocukların gelişimleri gözlemler, okulda gerçekleşen öğrenme ve öğretim faaliyetlerini takdir eder ve evde çocukları hakkında yaptıkları gözlemleri öğretmenlere aktararak çocuklarının gelişimlerine ve öğrenmelerine destek olmuş olur [1][2].