4005

Eylem Araştırması ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagojik Dokümantasyon Eğitimi ve Uygulamaları

TÜBİTAK 1001 projesinin devamı olan bu proje ile okul öncesi öğretmenlerinde teorik düzeyde pedagojik dokümantasyona yönelik olumlu görüş geliştirilmesi pratik düzeyde pedagojik dokümantasyon araçlarını sınıflarında uygulama becerileri kazandırılması ve yöntemsel düzeyde sınıflarında eylem araştırmasını kullanarak pedagojik dokümantasyonu çocuk, öğretmen, aile ve okul bağlamında sistematik bir yaklaşımla kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.