PEDAGOJİK DOKÜMANTASYON

Okulöncesi öğrenme ortamlarında gerçekleşen etkileşimleri ve ortaya konan ürünleri kaydetme, analiz etme, yorumlama ve paylaşmayı içeren sürekli ve süreç odaklı bir öğrenme ve öğretme yöntemidir

PEDAGOJİK DOKÜMANTASYON BİLEŞENLERİ

PEDAGOJİK DOKÜMANTASYON PAYDAŞLARI